Περιεχόμενα και στόχοι της διαδημοτικής συνεργασίας «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ – GRAMMOS.NET»

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο GRAMMOS.NET.

Η σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας των Ο.Τ.Α. Γράμμου – GRAMMOS.NET υπογράφθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2005 από τους Δήμους Αγίας Τριάδας, Νεστορίου, Μεσοποταμίας, Ακριτών και Κοινότητες Γράμμου, Αρρένων και Καστρακίου.

Το περιεχόμενο και οι στόχοι της διαδημοτικής συνεργασίας «GRAMMOS.NET» έχουν ευθεία σύνδεση με την Πρόσκληση 147 του ΕΠ ΚτΠ σχετικά με την υλοποίηση «Δράσεων Ανάπτυξης Εφαρμογών Πιλοτικού και Καινοτόμου Χαρακτήρα» και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες:

  • Υποκατηγορία 1.2 – Δράσεις Πολιτισμού & Τουρισμού
  • Υποκατηγορία 1.3 – Δράσεις Δημόσιας Διοίκησης - Δράσεις Πληροφόρησης & Ενημέρωσης
  • Υποκατηγορία 1.5 – Δράσεις Περιβάλλοντος

Οι επτά συνεργαζόμενοι ΟΤΑ αποφάσισαν να συστήσουν την παραπάνω ένωση έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση της ορεινής περιοχής, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξής της, ενίσχυσης της ήδη δοκιμαζόμενης οικονομικής και αναπτυξιακής της δυναμικής, αναστροφής του κλίματος εγκατάλειψης αλλά και δυναμικής επανένταξής της στον παραγωγικό ιστό της χώρας, και πιστεύοντας ότι η αξιοποίηση της περιοχής συναρτάται αναγκαστικά με την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος του Γράμμου και την αποτελεσματική του προβολή.

Έτσι οι επτά συνεργαζόμενοι ΟΤΑ, έχοντας ως στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, την αειφόρο διαχείριση του ορεινού χώρου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής συνεργάσθηκαν για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης, Προστασίας και Προβολής της ορεινής περιοχής του Γράμμου.

Το πρόγραμμα GRAMMOS.NET διαρθρώνεται σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, Προστασίας και Προβολής του Γράμμου, με την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων παρακολούθησης και διαχείρισης της ορεινής περιοχής, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης προβολής του Γράμμου στην Ελλάδα και διεθνώς, ως εξής:

  • Δημιουργεί μία Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων (geodatabase) με την ανάπτυξη των διανυσματικών γεωγραφικών δεδομένων για το σύνολο της ορεινής περιοχής (895.000 στρέμματα)
  • Εγκαθιστά το Πληροφοριακό Σύστημα (geodatabase) στο Επιχειρησιακό Κέντρο
  • Εκπαιδεύει το απαραίτητο προσωπικό για τη χρήση και δυνατότητα επικαιροποίησης του πληροφοριακού συστήματος
  • Προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό και εφαρμογές για την απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου και τη δικτύωση με τους ΟΤΑ της ένωσης «GRAMMOS.NET»
  • Οργανώνει το υλικό σε μία διαδικτυακή πύλη κάνοντάς το επισκέψιμο μέσα από το διαδίκτυο, και προσφέροντας υπηρεσίες στους ΟΤΑ, τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και τους δυνητικούς επισκέπτες της περιοχής
  • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον τοπικό πληθυσμό για τις δράσεις διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και για την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί
  • Παράγει έντυπο και ψηφιακό υλικό διάδοσης του προγράμματος και προβολής της ορεινής περιοχής

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής με τον ενεργό ρόλο της ‘Ένωσης Δήμων του Γράμμου – GRAMMOS.NET στη διαχείριση του ορεινού όγκου, την αποτελεσματική συμβολή στις δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως στη δυναμική μετεξέλιξη του ορεινού πλούτου σε αναπτυξιακό πόρο της ευρύτερης περιοχής.

Επιστροφή στην αρχή